Vad är unikt för kooperativ?

Att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital denne har gått in med. Kooperativ förenar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk