Vem bestämmer i ett kooperativ?

Fördela gärna ansvar, roller och bestäm vilka beslut som enskilda personer kan ta och vilka som ska vara föremål för hela organisationen. Inget hindrar att ni utser arbetsledare.

När det kommer till röstning bland medlemmarna, tas beslut demokratiskt genom att varje medlem har varsin röst.

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk