De kooperativa principerna, vilka är de?

Världen över har man enats om de kooperativa principerna frivilligt och öppet medlemskap, demokratisk medlemskontroll, medlemmarnas ekonomiska deltagande, självständighet och oberoende, lärande organisationer, samarbete mellan kooperativ och samhällsansvar.

Läs mer om de kooperativa principerna här!

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk