Vad bör ingå i ett kompanjonavtal?

Kompanjonavtalet är en trygghet för alla medlemmar, där avtalar ni om hur just ni i ert företag ska hantera olika frågor och händelser.

Dessa punkter brukar vara med i ett kompanjonavtal, diskutera dem gärna med en rådgivare och få stöd i hur ni ska utforma ert avtal.

 • Vilka parter berörs.
 • Målet med samarbetet på kort och lång sikt.
 • Tankar kring finansiering, som storlek på eget kapital samt delägares löneuttag vid start.
 • Hur ska vinst och sparande i företagande hanteras?
 • Hur ska medlemmarnas lån och externa lån hanteras?
 • Vilka krav ställs på varandra vid eventuell kris?
 • Hur in- och utträde ska ske, tex vad det gäller del i tillgångar.
 • Lönepolicy.
 • Vilket ansvar det innebär att vara medlem.
 • Hur ledningen ska formeras. Hur utses exempelvis VD/verksamhetsledare?
 • Konkurrensklausul som begränsar möjlighet att driva verksamhet vid sidan av.
 • Hantering av eventuella tvister.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk