Hur tas beslut i en ekonomisk förening?

En medlem en röst, därmed tas beslut demokratiskt i ekonomiska föreningar. Varje medlem har alltså en röst oavsett hur mycket kapital denne har gått in med.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk