Vilka typer av kooperativ finns det?

Exempel på kooperativ är personalkooperativ (verksamheten ägs av personalen), konsumentkooperativ (medlemmar köper av kooperativet), producentkooperativ (medlemmarna säljer till kooperativet). Även småföretagarsamverkan och sociala arbetsintegrerande företag drivs ofta som kooperativ. Gemensamt för alla kooperativ är att de ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk