Får man neka någon att bli medlem i ett kooperativ?

I stadgarna anges vad som krävs för att man ska kunna bli medlem i en ekonomisk förening. I arbetskooperativ är det till exempel ett vanligt krav att man ska ha varit anställd i minst två år, innan man kan ansöka om medlemskap.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk