Kan det bli konflikter i ett kooperativ?

Konflikter finns där människor möts, även i kooperativ. Genom mycket kommunikation, bra kompanjonavtal, och rådgivning i ett tidigt skede med någon som vågar ställa de viktiga frågorna är ni bra rustade. Det är ett bra tips oavsett företagsform. Ekonomiska föreningar, som kooperativ oftast är, har visat sig lika hållbara som till exempel aktiebolag.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk