Framgångsfaktorer för samarbete

Diskutera punkterna nedan i gruppen och klargör hur var och en förhåller sig till dem.  

  • Förtroende och tillit
  • Samsyn i behov eller problem
  • Nyttan är större än insatsen
  • Positiv inställning till samarbete
  • Engagemang
  • Öppen kommunikation
  • Jämbördiga parter
  • Vilja att dela med sig av erfarenheter och kunskap
  • Ärlighet och pålitlighet

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk