Tips för bra samarbete!

Prata igenom nedanstående frågor och när ni har samsyn i dessa punkter finns en bra grund för ett hållbart samarbete.

  • Vad vill var och en med samarbetet?
  • Vad är vårt gemensamma behov?
  • Vilka bör vara med och varför?
  • Vilka förväntningar har var och en?
  • Hur kompletterar vi varandra?
  • Vad kan vi bli oense om? Hur hanterar vi det?
  • Hur skapar vi en anda där vi vågar vara ärliga mot varandra?
  • Hur ser våra olika ambitioner och tidshorisonter ut?

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk