Samarbete och samverkan

Tips på hur ni kommer igång med samarbetet och skapar goda förutsättningar för en långsiktig samverkan.